Skip to content

CONTENT

Атаманюк Зоя Миколаївна SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF HUMAN FREEDOM AS A PHENOMENON OUTLOOK
Гедікова Наталя Пилипівна FORMATION OF UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY IN THE MODERN CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION: THE SOCIALPHILOSOPHICAL CONTEXT
Добролюбський Андрій Олегович O TEMPORA! O MORES! (THE CUSTOMS OF THE INHABITANTS OF "THE AREA OCCUPIED BY ODESSA" IN ANCIENT TIMES)
Долженков Олег Олександрович SOCIAL EVOLUTION OF THE ELITABLE GROUPS OF UKRAINE 
Літінська Надія Вікторівна NEW COMMUNICATIVE POSSIBILITIES OF MODERATION OF THE SOCIAL INTELLECT OF MODERN YOUNG PEOPLE
Савусин Николай Павлович GENERALIZATION of LOGICAL IMPLICATIONS and VALENCIES in an EXTENDED LANGUAGE of TERNARY DESCRIPTION (LTD)
Сайфудінова Олена Валеріївна AN ESTIMATION OF POSITION AND PROSPECT OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY OF YOUTH SUBCULTURE IS IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY.
Родян Марія Володимирівна REALIZATION OF UKRAINIAN HISTORICAL ARRIVAL IN MODERN GLOBALIZATION CONDITIONS
Рубський Вячеслав Миколайович THE MEANING OF LIFE AS A FUNDAMENTAL SITUATION OF THE WORLD VIEW
Соколова Оксана Василівна “SOCIAL MYTH: AXIOLOGICAL DETERMINATION OF SOCIO-CULTURAL PROCESSES IN THE CONDITIONS OF SOCIETY TRANSFORMATION”

ЗМІСТ

Аксьонова Віра Ігорівна ТВОРЧІСТЬ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕНЦІЯХ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
Виноградова Наталя Михайлівна МІСТИЧНЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВА У РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ СИКХІЗМУ, ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ)
Ворников Виктор Иванович КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА: К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛА
Гансова Эмма Августовна ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. КРИЗИС, СТАБИЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
Жилин Михаил В. ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ФИЛОСОФСКОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Кіссе Антон Іванович МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Нерубасская Алла Александровна БИФУРКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ А. УЁМОВА
Окорокова Віра Вікторівна МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Поплавская Татьяна Николаевна ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Прокопович Лада Валеріївна АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПОЯСНЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Родян Мария Володимирівна ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СВІТОГЛЯДОЇ ДИСКУСІЇ
Рибакова Катерина Миколаївна ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
Семко Яна Сергіївна ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛАМУРУ В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТИПАМИ МИСЛЕННЯ
Цибра Микола Федорович МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ІНДИКАТОР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Попков Василий Васильевич РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Пальчинская Марьяна Викторовна РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Бондаренко О. І. Роль Громадських Об’єднань У Формуванні Громадської Активності Населення
Боринштейн Є. Р. Соціологічна Специфіка Соціокультурної Толерантності
Гансова Е. А. Роль Соціальної Політики В Становленні Соціальної Державиї
Єфтєні Н. М. Методологія Та Методи Соціальної Діагностики
Зугравий І. О. Як Цінність В Період Соціальної Невизначеності: Соціокультурний Вимір
Іванова І. Ф. Етнічні Групи: Чинники Формування Національної Ідентичності (На Прикладі М. Миколаєва)
Коваліско Н. В., Слюсар О. В. Специфіка Демонстративного Споживання Різними Статусними Групами Міста Львова
Кузьмін В. В., Яковенко О. К., Солоха М. А. Соціально-Психологічні Та Нормативно-Правові Аспекти Адаптації Осіб Із Сирітським Дитинством У Внз України
Лісеєнко О. В. Політічна Культура Населення України: Стан, Зміни Після Євромайдану
Ляпіна Л. А. Концепція Толерантного Мультикультуралізму Мaйкла Уолцера
Мейжис І. А., Калашнікова Л. В. Соціокультурний Підхід: Теоретичні Засади Та Використання В Практиці Досліджень
Нагорний Б. Г. Нова Соціальна Реальність: Чи Є Можливість Осягнення?
Попков В. В. Духовна Культура Як Осьовий Чинник Сталого Розвитку Суспільства
Савусін М. П. Приклади Порівняння Значень Простоти-Складності На Базі Передумов Ентропійного Вимірювання Невизначеності
Стадник А. Г. Засоби Пропаганди Та Інформаційна Зброя В Сучасній Інформаційній Війні
Чорна В. О. Соціально-Економічні Проблеми Вимушеної Внутрішньої Міграції Населення
Щербина В. М. Культуротворчі Процеси Сучасності Та Організаційна Культура
Щербина В. Л. Соціалізація Особистості У Субкультурі Геймерських Онлайн-Спільнот
Родіонов О. В., Яковенко А. В. Cелфі Як Соціальний Діагноз
Янушевич І. А. Використання Феноменологічного Аналізу Як Методології Перекладу