Skip to content

Content

Atamanyuk Z. N.  UNDERSTANDING OF FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM
Добролюбський А. О.  ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСТВОМ ІСТОРІЇ ДУХОВНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Долженков О. О.  КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ) 
Держко І. З.  ГЕНЕЗА МЕТАФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ  АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Дзюбенко М. А.   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Гедікова Н. П.  КОНЦЕПЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ АЛЕКСІСА ТЕКВІЛЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кадієвська І. А.   ЩОДО ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЄДНОСТІ БАГАТОМАНІТТЯ
Мысык И.Г.   РЕСУРСЫ КОГНИТИВИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИГВИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Попович Н. Д.   СОЦИОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ В ЕЕ ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Рудан Н.  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Садыкова Е. О.   СТИМУЛЫ И САНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Сакун А. В.   ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Ткачук Ю. В.  ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ У СУСПІЛЬСТВАХ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ 
Хоанг Тхи Кук    НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Content

Атаманюк З. М. THE PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF PERSONALITY
Борінштейн  Є.Р.  THE INFLUENCE OF RELIGION ON TRANSFORMATION PROCESS IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY
Добролюбський А. О. VALUE ORIENTATIONS OF WILHELM DILTHEY'S PHILOSOPHY OF LIFE
Кузьмичёва О.А. ПОЗНАЮЩИЙ СУБЪЕКТ В НАУКЕ
Егоров В. В. LOBBYISM In UKRAINE: SPECIFIC of the PHENOMENON And PROSPECT of LEGALIZATION
Кадієвська І. А. GLOBALIZATION of EDUCATION : PROBLEM of FORMING of PERSONALITY
Гедікова Наталя Пилипівна OF LIBERTY IN THE OF SOCIO-PHILOSOPHICAL CONTEXT
Кадук Н. И. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ
Кислова О. Н. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОЦИОЛОГИИ:

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ИЛИ ДАНЬ МОДЕ?

Ковадло Н. П. ПАРАДИГМАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ: ДІАЛЕКТИКА «ТРАДИЦІЇ» ТА «СУЧАСНОСТІ»