Перейти до контенту

ЗМІСТ

Атаманюк Зоя Миколаївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ФЕНОМЕНА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Гедікова Наталя Пилипівна ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Добролюбський Андрій Олегович O TEMPORA! O MORES! (О НРАВАХ ЖИТЕЛЕЙ «МЕСТНОСТИ, ЗАНИМАЕМОЙ ОДЕССОЙ» В АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА)
Долженков Олег Олександрович СОЦІАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛІТНИХ ГРУП УКРАЇНИ
Літінська Надія Вікторівна НОВІ КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ МОДЕРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Савусин Николай Павлович ОБОБЩЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛИКАТИЙ В РАСШИРЕННОМ ЯЗЫКЕ ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ (ЯТО)
Сайфудінова Олена Валеріївна ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Родян Марія Володимирівна РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ
Рубський Вячеслав Миколайович СЕНС ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ
Соколова Оксана Василівна «СОЦІАЛЬНИЙ МІФ: АКСІОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

ЗМІСТ

Аксьонова Віра Ігорівна ТВОРЧІСТЬ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕНЦІЯХ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
Виноградова Наталя Михайлівна МІСТИЧНЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВА У РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ СИКХІЗМУ, ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ)
Ворников Виктор Иванович КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА: К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛА
Гансова Эмма Августовна ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. КРИЗИС, СТАБИЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
Жилин Михаил В. ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ФИЛОСОФСКОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Кіссе Антон Іванович МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Нерубасская Алла Александровна БИФУРКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ А. УЁМОВА
Окорокова Віра Вікторівна МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Поплавская Татьяна Николаевна ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Прокопович Лада Валеріївна АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПОЯСНЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Родян Мария Володимирівна ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СВІТОГЛЯДОЇ ДИСКУСІЇ
Рибакова Катерина Миколаївна ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
Семко Яна Сергіївна ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛАМУРУ В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТИПАМИ МИСЛЕННЯ
Цибра Микола Федорович МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ІНДИКАТОР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Попков Василий Васильевич РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Пальчинская Марьяна Викторовна РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Бондаренко О. І. Роль Громадських Об’єднань У Формуванні Громадської Активності Населення
Боринштейн Є. Р. Соціологічна Специфіка Соціокультурної Толерантності
Гансова Е. А. Роль Соціальної Політики В Становленні Соціальної Державиї
Єфтєні Н. М. Методологія Та Методи Соціальної Діагностики
Зугравий І. О. Як Цінність В Період Соціальної Невизначеності: Соціокультурний Вимір
Іванова І. Ф. Етнічні Групи: Чинники Формування Національної Ідентичності (На Прикладі М. Миколаєва)
Коваліско Н. В., Слюсар О. В. Специфіка Демонстративного Споживання Різними Статусними Групами Міста Львова
Кузьмін В. В., Яковенко О. К., Солоха М. А. Соціально-Психологічні Та Нормативно-Правові Аспекти Адаптації Осіб Із Сирітським Дитинством У Внз України
Лісеєнко О. В. Політічна Культура Населення України: Стан, Зміни Після Євромайдану
Ляпіна Л. А. Концепція Толерантного Мультикультуралізму Мaйкла Уолцера
Мейжис І. А., Калашнікова Л. В. Соціокультурний Підхід: Теоретичні Засади Та Використання В Практиці Досліджень
Нагорний Б. Г. Нова Соціальна Реальність: Чи Є Можливість Осягнення?
Попков В. В. Духовна Культура Як Осьовий Чинник Сталого Розвитку Суспільства
Савусін М. П. Приклади Порівняння Значень Простоти-Складності На Базі Передумов Ентропійного Вимірювання Невизначеності
Стадник А. Г. Засоби Пропаганди Та Інформаційна Зброя В Сучасній Інформаційній Війні
Чорна В. О. Соціально-Економічні Проблеми Вимушеної Внутрішньої Міграції Населення
Щербина В. М. Культуротворчі Процеси Сучасності Та Організаційна Культура
Щербина В. Л. Соціалізація Особистості У Субкультурі Геймерських Онлайн-Спільнот
Родіонов О. В., Яковенко А. В. Cелфі Як Соціальний Діагноз
Янушевич І. А. Використання Феноменологічного Аналізу Як Методології Перекладу