Перейти до контенту

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Богаченко В.В. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ – «ЭТЮД» ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Пилипенко С.Г. ЧИ БУТИ МАЙБУТНЬОМУ: ВИКЛИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СУЧАСНОСТІ 

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гансова Е.А. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 
Димчук А.В. ВІЗІЯ ПІФАГОРА В СОЦІАЛЬНИХ «КОНСТРУКЦІЯХ» МАСОНСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ 
Зінкевич В.І. ФЕНОМЕН ПРАЦІ У ПАРАДИГМІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Кучерук О.А. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО НОВЫХ ЦЕННОСТНЫХ УСТРЕМЛЕННОСТЕЙ 
Лосик О.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЛІТИКА ФРАНЦУЗЬКИХ «ЛІВИХ» ФІЛОСОФІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: МІЖ ІДЕОЛОГІЄЮ ТА ПРАКТИКОЮ 
Маді Г.І. ЕКОНОМІЧНІ МАРГІНАЛИ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Москалевська В.А. СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ
Пальчинська М.В. ВПЛИВ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРУ ВІРТУАЛЬНОГО 
Плавич В.П. ФЕНОМЕН ДУХУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Соколова О.В. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА» 
Цибра М.Ф. ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Трофименко Т.Г.  ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Зайцев А. С.  УРОКИ И ПАРАДОКСЫ ПЕРВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Надыбский Н.И., Надыбская О.Я.  ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
Окорокова В.В.  «АКТИВНИЙ СОЦІУМ» ЯК КОМУНІТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА А. ЕТЦИОНІ 
Пальчинська М. В. ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Федоренко Ю.Ц.  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ СИМВОЛІЗМУ В ЗОБРАЖЕННЯХ ДРАКОНІВ ЗАСОБАМИ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Атаманюк З.М. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА НАУКА В УКРАЇНІ 
Заварова Н.В., Орленко І.М., Солнцева О.А.  СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кот К.С.  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

ГНОСЕОЛОГІЯ

Маді Г.І.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ
Нерубасська А.О. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Яровицька Н.А., Болотова Ю.В. ІНАКТИВОВАНЕ ПІЗНАННЯ (ENACTIVE COGNITION) ЯК ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА СУЧАСНОСТІ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гладощук О.Г. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИХОВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
Гордійчук О.О. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ В ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
Димчук А.В. КАБАЛІСТИЧНІ ВИТОКИ МАСОНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Шедяков В.Е. АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ОРГАНИЧНОГО ПОДЪЁМА

ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ

Ершова-Бабенко И.В., Козобродова Д.М. РОЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ В ПОВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ/СРЕДЫ «BRAIN-PSYCHE-CONCIOUSNESS/MIND»
Лобачев М.В., Трофименко Т.Г. СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ