Перейти до контенту

Випуск №2

Зміст

Ананьева Олена Павлівна СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Балашенко Інна Валеріївна Гансова Емма Августівна МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА МІЖДИСЦІПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ
Borinshteyn Yevgeniy Ruslavovich MANAGEMENT OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY: A NEW TYPE OF INVOLVEMENT
Борінштейн Євген Руславович Лопуга Ореста Іванівна ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЦІННІСТНЕ ПІДГРУНТЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Борисова Тетяна Вікторівна АНТИУТОПІЧНА СУТНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Gansova Emma Avgystovna SOCIAL PROGRAMS AS THE WAY OF REALIZATION OF LIBERAL, CONSERVATIVE AND SOCIAL-DEMOCRATIC PRINCIPLES: COMPARATIVE ASPECT
Гольд Ольга Феліксівна МОВА В РОЗУМІННІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КАТЕГОРІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Джаоджао Ву ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТИНИ З КИТАЮ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Каранфілова Олена Володимирівна ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ НОРМ В СОЦІАЛЬНУ ДЕВІАНТНІСТЬ
Комаха Лариса Григорівна СМИСЛ В АРГУМЕНТАХ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Кондрусєва Валентина Михайлівна ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ
Кучерук Олег Олексійович АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Павлега Олена Сергіївна ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Пальчинська Мар’яна Вікторіна. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВІРТУАЛЬНІСТЬ» У РАКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Походних Еллiна Ігорiвна ВПЛИВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА
Романенко Сергій Степанович СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
Романенко Михайло Ілліч ІННОВАЦІЯ ТА ТРАДИЦІЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ
Савусін Микола Петрович СКЛАДНІСТЬ-ПРОСТОТА СИСТЕМИ ЯК ВИЗНАЧЕНІСТЬ-НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ЗНАЧЕННІ СИСТЕМНОГО ДЕСКРИПТОРА
Тодорова Світлана Миколаївна КОНЦЕПТ ЛІДЕРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Усьянова Олександра Вікторівна КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ЯК СПОСІБ ПІЗНАННЯ СВІТУ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК
Федоренко Володимир Валерійович ВІЙСЬКОВО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Цибра Микола Федорович ДЕКОТРІ ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Шабанов Михайло Олександрович МІСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Шинкаренко Олена Євгенівна ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ
Цибра Миколай Федорович РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФІЮ Е. П. АНАНЬЕВОЙ «МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»