Skip to content

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» дотримується політики відкритого доступу (Open Access statement). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі АРХІВИ

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.