Skip to content

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО
Бевзюк Н. П. ГРІХ ТА СПОКУТА У ПРОТЕСТАНТИЗМІ
Боринштейн Є. Р. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
Ворников В. И. ФЕНОМЕН КОНВЕНЦІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Добролюбська Ю. А. РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ
Дунаєва Г. О. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ДОРОБОК АРІСТОТЕЛЯ
Кавалеров В. А. ОСВІТА В КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КОНЦЕПЦІЯ «ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»
Кадієвська І. А. ОСВІТА ЯК ЗБРОЯ ПРОТИ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ
Каменская Т. Г. ГАБІТУС У СТРУКТУРІ ІДЕНТИЧНОСТІ: КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД
Карпяк О. М. АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН (ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ)
Блохина Л. Л., Квятковский Д. О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Кіт Н. В. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ
Кравченко А. А. НАВЧАННЯ ІСТИНИ І НОВИХ ФОРМ ЖИТТЯ В ЕЛЛАДІ: КОНТЕКСТ ПАЙДЕЙЇ
Крымец Л. В. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВЛАДИ
Лисеенко Е. В. СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКИХ ТА МОДЕРНІСТСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Максимова А. С. ІНДИВІДУАЛІЗМ: СОЦІОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Микулинская О. С. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КУРИКУЛУМУ
Морарь М. В. ПАРТІЙНІ ЛІДЕРИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ УКРАЇНИ
Мысык И. Г ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Надибська О. Я. РЕФЛЕКСИВНО-ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Недопитанська С. М. ГРА — ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО ТА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Пальчик С. И. АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАТРІОТИЗМУ
Рибка Н. М., Плахотний О. Г. СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
Попков В. В. ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ (ДОСВІД СПІВСТАВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ А. ТОЙНБІ ТА М. БЕРДЯЄВА)
Постол А. А., Постол О. Є. ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАК КОМПОНЕНТА САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВА
Пунченко О. П. ОСЯГНЕННЯ СЕНСУ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА У ДЗЕРКАЛІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Резанов Д. А. СУБ’ЄКТИ НОЧІ І ДНЯ В РОСІЙСЬКОМУ СИМВОЛІЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ В. Я. БРЮСОВА)
Сакун А. А. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННІ
Третяк О. А. ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ У СВІТОВІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Трифонова М. К. КОНТУРИ МАЙБУТНЬОЇ РЕФОРМИ В ОСВІТІ
Ханжи В. Б. АНТРОПНИЙ ЧАС ТА ЛЮДСЬКА ІСТОРІЯ: ВІД АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТІВ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО РОЗУМІННЯ
Черняк І. А. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ ДЕВІАЦІЇ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ
Шилина Н. Е. МЕТАКОМУНІКАЦІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
Юшкевич Ю. С. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АКСІОСФЕРИ ОСВІТИ
Яцишина Г. А. ІМПЕРАТИВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНДИВІДА В ПРІОРИТЕТАХ ЕКОНОМІЧНОГО БУТТЯ