Skip to content

Зміст

Афанасьев А.И. КВАНТИТАТИВНЫЕ И КВАЛИТАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ВГУМАНИТАРИСТИКЕ
Бевзюк Н.П. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ВЕРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОТЕСТАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Білянська О. Ю. ПОШУКИ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА
Бондар Л.В. ЩАСТЯ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛ
Боринштейн Е.Р., Емяшева В.Н. РОЛЬ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Гедікова Н. П. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ ЛІБЕРАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТИ
Димова О. В. РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ЕЛІТИ В ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОГО РУХУ ДО ЛІБЕРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КРАЇНИ
Закревський В. Е. СВІТОВІ ЦІННОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР І СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кавалєров В.А. КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЇ: ЦІЛЕРАЦІОНАЛЬНИЙ І КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТИ
Кадук Н. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Каменчук Т.О. ПОНЯТТЯ «ЛОЯЛЬНОСТІ» В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ
Карпяк О. М. АПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН (ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ)
Квятковский Д.О.Блохина Л.Л. ГУМАНИЗМ И ГУМАННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
Кравець Г. В. РЕВОЛЮЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ВЛАДИ В КРАЇНАХПОСТАРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
Литинская Н.В. АУДІОВІЗУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТ
Малоіван І. Ф. ВПЛИВ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ НА СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ В ХХІ СТОЛІТТІ
Мартикян Г. Н. М.БУБЕР И Э.ЛЕВИНАС: «ВСТРЕЧА» С ДРУГИМ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Марущак О. В. ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ СІМ’Ї ТА МОЖЛИВОСТІ «УСНОЇ ІСТОРІЇ»
Мисик І. Г. ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
Олейник М. О. ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ
Подольська І. Л. ІНКОРПОРАЦІЯ МІКРОІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ В «НОВУ БІОГРАФІЧНУ ІСТОРІЮ»
Попков В. В. ХРИСТИАНСТВО КАК РЕЛИГИЯ ДУХА. (РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА)
Поплавская С.В. ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Наумкина С.М., Рогатина Л.П. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ГОСУДАРСТВОМ
Русяева М.В. МИФ И МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИИ «МИФОЛОГЕМА»: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Співак Д. П. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Торохтій М.А. ПИТАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ЗНАННЯ
Фатхутдинова Е.В. ІДЕЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Шабанов М. О. АНТРОПОГЕННІ ПРОСТОРИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Ярова Л. В. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Кавалеров А.А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ