Skip to content

Випуск №1

Блохина Л. Л. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Бурак П.М. ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО КОНФОРМІЗМУ
І НООСФЕРНИЙ ІМПЕРАТИВ МАЙБУТНЬОГО
Галиновский С. А. СИСТЕМНО ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ
Гвоздецкая О. А. ФЕНОМЕН «ПРИКОЛУ» В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
Глазунов В. В. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА: ОЛІГАРХІЧНИЙ АСПЕКТ
Голубицкая А. В. «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»
В АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Г. В. ФЛОРОВСЬКИЙ
Дорожко І. І. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ
Іванов О. О. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Калінін В. Ю КРИТИКА ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ МАРКСИЗМУ
СВІТ-СИСТЕМНИМ АНАЛІЗОМ
Константинова Т. В. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ
ЗА ДЕМОКРАТІЇ
Кравцов Ю. С. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ОСВІТИ
ЯК ВИМОГА ЗМІНИ РЕАЛЬНОСТІ
Кравчик А. С. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ
ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Лисоколенко Т. В. СМИСЛОВИЙ ЗМІСТ МОВНОЇ ГРИ
Л. ВІТТГЕНШТЕЙНА І К. АПЕЛЯ
Лопуга О. І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Частина II
Ляльчук К. М. ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ
В СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
Марущак О. В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЗАГАЛЬНОМУ
ПЛИНІ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЙ
Маслий О. Н. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ
Машталер А.А. ЛЮДИНА В «МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ»
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КОНТЕКСТ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Надибська О.Я. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ ОБ’ЄКТИВНОГО ТА
СУБ’ЄКТИВНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Окорокова В. В. КРИТИКА РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ ЯК ОДНА З
ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ОЗНАК
УТОПІЇ XVIII СТОЛІТТЯ
Пальчинська М. В. ПР–ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Попов Є. О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ НЕУРЯДОВИХ
ІНСТИТУТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ
Постол О.Є. ФЕМІНІЗМ: ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО СУЧАСНОГО ЕТАПУ
Пурцхванидзе О. В. СВІДОМІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ростецька С.І. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Ткаченко К. В., Мисик І. Г. ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР
Хусейн Хавкар АНТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ІСТОРІЇ
Емельянова Ю. П. ЕТНОС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ:
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Кавалеров А. И. ДЖОН ДЬЮЇ ЯК ФІЛОСОФ ОСВІТИ
Кавалеров В. А. НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
В ІНФРАСТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Квятковський Д. О. ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ
ДИСКУРСІ СТАРОДАВЬНОГО СХОДУ
Калѐнова Е.О КРИЗИС СОЦИАЛЬНОГО И ПСЕВДОЭЛИТА.
Кравченко А. А. ТВОРЧІСТЬ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Резанов Д. А. ПРОТИРІЧЧЯ В ТЕОРІЇ ЗЛОЧИНУ
Яцишина Г. А. КОНЦЕПТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У ВИМІРАХ «ВІДКРИТОГО» СОЦІУМУ