Skip to content

Випуск №3

Бевзюк Н. П. МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ’Я РАННЬОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ
Блохіна Л. Л. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
Богайчук В. Ж. РОЛЬ ТА ХАРАКТЕР НАСИЛЬСТВА У ПОЛІТИЦІ
Большакова О. В. АКСІОСФЕРА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ
Бондаренко А. В. ЗМІСТ ПРАВОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Бородіна Н. В. ПОНЯТТЯ «ШТУЧНОCТІ» В ПРОБЛЕМІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Дзюбенко М. А. АКСІОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА ЕТИКИ НЕНАСИЛЛЯ
Іванов Є. В. АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: СПРОБА
ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
Кадієвська І. А. ОСВІТА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Кравцов Ю. С. ЗМІНА ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ ЯК ПРОЦЕС ПОДОЛАННЯ «КРИЗИ
ІДЕНТИЧНОСТІ» ПРАВА
Кримець Л. В. ДІАЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ляшенко Д. Н. СТРУКТУРА КОМПОНЕНТІВ ЗНАКУ
Муха-Шаек Е. ПРОБЛЕМА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
СТРАТЕГІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Недопитанська С. М. ЗАГАЛЬНА ПАРАМЕТРИЧНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ: ТИПИ ОСОБИСТОСТЕЙ ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ ІГОР ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Окорокова В. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УТОПІЇ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
Пальчик С. І. ПАТРІОТИЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Пастушенко О. В. ПРАВОВА ОСВІТА — ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Постол О. Є. ТРАНСГУМАНІЗМ: НА ПОРОЗІ ДОСКОНАЛОСТІ ЧИ НА КРАЮ ПРІРВИ?
Райхерт К. В. МОДЕЛІ ЗНАКУ Ч. С. ПІРСА І Ф. ДЕ СОССЮРА ЯК СИСТЕМИ І ПРИНЦИП
ДОПОВНЮВАЛЬНОСТІ ДВОЇСТІСТИХ СИСТЕМНИХ ОПИСІВ
Русяєва М. В ОБРАЗНО-СТИЛЬОВІ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ В
КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ («ВІЙСЬКОВІ»
СИМФОНІЇ А. ОНЕГГЕР)
Семитоцька В. П. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ
Семченко О. А. НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: ОСНОВНІ КОМУНІКАТОРИ Й КАНАЛИ
КОМУНІКАЦІЇ
Кавалеров А.А. КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Начев А. П. ГЕНЕЗА ФЕНОМЕНУ «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА»
Яковлев Д. В. Рецензія: «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»