Skip to content

Випуск №2-3

ЗМІСТ

Аксьонова Віра Ігорівна ТВОРЧІСТЬ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕНЦІЯХ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
Виноградова Наталя Михайлівна МІСТИЧНЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВА У РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ СИКХІЗМУ, ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ)
Ворников Виктор Иванович КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА: К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛА
Гансова Эмма Августовна ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. КРИЗИС, СТАБИЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
Жилин Михаил В. ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ФИЛОСОФСКОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Кіссе Антон Іванович МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Нерубасская Алла Александровна БИФУРКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ А. УЁМОВА
Окорокова Віра Вікторівна МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Поплавская Татьяна Николаевна ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Прокопович Лада Валеріївна АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПОЯСНЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Родян Мария Володимирівна ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СВІТОГЛЯДОЇ ДИСКУСІЇ
Рибакова Катерина Миколаївна ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
Семко Яна Сергіївна ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛАМУРУ В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТИПАМИ МИСЛЕННЯ
Цибра Микола Федорович МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ІНДИКАТОР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Попков Василий Васильевич РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Пальчинская Марьяна Викторовна РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ