Перейти до контенту

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Богаченко В.В. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ – «ЭТЮД» ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Пилипенко С.Г. ЧИ БУТИ МАЙБУТНЬОМУ: ВИКЛИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СУЧАСНОСТІ 

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гансова Е.А. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 
Димчук А.В. ВІЗІЯ ПІФАГОРА В СОЦІАЛЬНИХ «КОНСТРУКЦІЯХ» МАСОНСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ 
Зінкевич В.І. ФЕНОМЕН ПРАЦІ У ПАРАДИГМІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Кучерук О.А. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО НОВЫХ ЦЕННОСТНЫХ УСТРЕМЛЕННОСТЕЙ 
Лосик О.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЛІТИКА ФРАНЦУЗЬКИХ «ЛІВИХ» ФІЛОСОФІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: МІЖ ІДЕОЛОГІЄЮ ТА ПРАКТИКОЮ 
Маді Г.І. ЕКОНОМІЧНІ МАРГІНАЛИ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Москалевська В.А. СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ
Пальчинська М.В. ВПЛИВ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРУ ВІРТУАЛЬНОГО 
Плавич В.П. ФЕНОМЕН ДУХУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Соколова О.В. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА» 
Цибра М.Ф. ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 95