Перейти до контенту

ЗМІСТ

Atamanyuk Z. N.  UNDERSTANDING OF FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM
Добролюбський А. О.  ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСТВОМ ІСТОРІЇ ДУХОВНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Долженков О. О.  КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ) 
Держко І. З.  ГЕНЕЗА МЕТАФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ  АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Дзюбенко М. А.   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Гедікова Н. П.  КОНЦЕПЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ АЛЕКСІСА ТЕКВІЛЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кадієвська І. А.   ЩОДО ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЄДНОСТІ БАГАТОМАНІТТЯ
Мысык И.Г.   РЕСУРСЫ КОГНИТИВИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИГВИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Попович Н. Д.   СОЦИОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ В ЕЕ ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Рудан Н.  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Садыкова Е. О.   СТИМУЛЫ И САНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Сакун А. В.   ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Ткачук Ю. В.  ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ У СУСПІЛЬСТВАХ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ 
Хоанг Тхи Кук    НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ