Перейти до контенту

Бабіна Валентина Олександрівна ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
СУСПІЛЬСТВІ
Бедрак Наталія Миколаївна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У
КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
Боринштейн Евгений Руславович СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Бурдяк Віра ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС
Вархов Галина Василівна ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 2009-2014 РОКІВ:
ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ
Васильєва Ірина Анатоліївна АНАРХІЧНІ ПРАКТИКИ У ГРЕЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гримська Марта Ігорівна РУЙНУЮЧИ МОНОПОЛІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ФРОНТУ: ІНШІ
КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ФРАНЦІЇ
Dziubenko Yuliia THREATS TO DEMOCRACY: THEORETICAL ANALYSIS
Долженков Олег Олександрович КОНТЕКСТНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ
СИСТЕМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДИНАМИКИ
Каменчук Тетяна Олегівна
Ульянова Ольга Василівна
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕРЖАВНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА ПОЛІТИЧНОЮ
СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ.
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО
ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Кольцов Віталій Михайлович УМОВИ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ДО УЯВНОГО
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО
ПРОСТОРУ
Маслов Юрій Костянтинович СХЕМАТИЗМ ВЛАДИ ЯК КОНФІГУРАЦІЯ ЇЇ КОНСТРУЮВАННЯ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.
GannaMuzychenko GENDER EQUALITY IN THE EUROPEAN PARLIAMENTS
Наумкіна Світлана Михайлівна
Палінчак Микола Михайлович
ПРОЦЕС ПОЛІТИЗАЦІЇ РЕЛІГІЇ ЯК СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ
Rostetska Svitlana THE REGIONAL IDENTITY AS ONE OF THE PROBLEM IN THE
EUROPEAN POLITICAL PROCESS.
Саєнко Ірина Валентинівна ІНФОРМАЦІЙНА ТА ГУМАНІТАРНА АГРЕСІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА
СУЧАСНА ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
Сандул Валентин Анатолійович ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ
СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ.
Ігор 3іновйович Скловський ФЕНОМЕН МЕТАФІЗИКИ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В АСПЕКТІ
ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Сергій Анатолійович Скриль ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Тимофєєва А. О. ПАРТІЙНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ
Травлос Тетяна ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Трач Алла Сергіївна МОДЕЛІ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Швець Світлана Леонідівна ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
СУЧАСНОСТІ
Олена Михайлівна Шерман АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО І СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ПОЛІТОЛОГІЯ» ІВАНОВА
ІГОРА ЮРІЙОВИЧА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ» ЗА ЗАГ.
РЕДАКЦІЄЮ Н. М. ХОМИ, [І. В. АЛЄКСЄЄНКО, Т. В. АНДРУЩЕНКО,
О. В. БАБКІНА ТА ІН.]