Перейти до контенту

Боринштейн Евгений Руславович ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ананьева Елена Павловна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Замкова Наталія Леонідівна ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО РАСИЗМУ» ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Добридень Оксана Володимирівна ЛЮДИНА І МЕДИЦИНА В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
СПОЖИВАННЯ
Кримець Людмила Володимирівна УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРО ВЛАДУ І ПОШУКИ ІДЕАЛЬНОГО
СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ
Попова Юлия Владимировна СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФОРМ ВЫВОДНОГО
ЗНАНИЯ
Савусiн Микола Павлович ФІЛОСОФСЬКІ Й ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИТЕРІЇВ
ПОРІВНЯНО БІЛЬШОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ У МОВІ ТЕРНАРНОГО
ОПИСУ (МТО)
Халапсис Алексей Владиславович ЗАПАД: КРАХ ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Цибра Микола Федорович ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ
Каретна Ольга Олександрівна СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО
ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Красножон Олена Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПРИКЛАДІ ЄВРОРЕГІОНУ «НИЖНІЙ ДУНАЙ»
Лавренов Данило Андрійович ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНОГО
ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Маслов Юрій Костянтинович ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ СОЛІДАРИЗМУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАДНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КРАЇН
Наумкіна Світлана Михайлівна РОЛЬ РИТОРИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВЕРБАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ
ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
Осипова Светлана Анатолиевна «БАРХАТНЫЙ РАЗВОД» – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«МИРНОЙ» СЕЦЕССИИ
Ростецька Світлана Іванівна
Куспляк Ігор Сергійович
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Сарбаш Катерина ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ГІБРИДНОГО РЕЖИМУ
Тихоненко Ірина Вікторівна ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПАКИСТАНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ
Федорук Світлана Дмитрівна РЕЗОЛЮЦІЯ ДО ДЕВ’ЯТОЇ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ ЯПОНІЇ – ШЛЯХ ДО
ВІДРОДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ МІЛІТАРИЗАЦІЇ
Чурсінова Інна Олександрівна ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Алексенцева-Тимченко Екатерина Сергеевна НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ
Бакуменко Роман Игоревич НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Кононова Яна Вячеславовна ПОСТГУМАНИТАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ
Прохоренко Евгения Яковлевна АНАЛИЗ АСПЕКТОВ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Шепеленко Ирина Павловна ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРОДА