Перейти до контенту

Зміст

Афанасьєв О.І ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Богайчук В. Ж. ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Відьменко М. О. ДЕВІАЦІЯ - НОРМА АБО ПАТОЛОГІЯ?
Власенко К. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ОДЕСЬКИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ДОСВІД МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ворніков В. І. КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ: ФЕНОМЕН САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Горенко О.М. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЖИТТЄВИЙ УСПІХ” У РАМКАХ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Дмітрієва М. С. ПРО СКЛАДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ, ЩО РОЗГОРТАЄТЬСЯ
Дидишко И.И. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Єфіменко С.А. СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Ігнатов І. О. ОСЯГНЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ
Іванова О.С. СОЦІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ В ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кравцов Ю.С. ЗРОСТАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ
Крук Н. В. ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК БАЗОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ
Кримець Л.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Купцова І. І. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012: ПАРТІЙНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ляшенко Д.М. ТЕОРІЯ СИСТЕМ, СЕМІОТИКА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Ляшенко К. М. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ «ФІЛОСОФІЇ МІЗАНТРОПІЇ» ЛЬВА ШЕСТОВА
Мисик І.Г. Денисова М.М. ФІЛОСОФСЬКА СТРАТЕГІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛІТЕРАТУРНОЮ КРИТИКОЮ
Олєксандров В.А. МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО В ТЕОРЕТИЧНИХ ПОБУДОВАХ Ф. ФУКУЯМИ І С. ХАНТІНГТОНА
Паскалова М. І. ВИЗНАЧАЛЬНА ВИПАДКОВІСТЬ ЯК СПОНТАННИЙ ВИЯВ ПОДАЛЬШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
Плавич В. П. ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Погорелова О.О. СПОРТ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Семитоцька В.П. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ЧАСУ ЛЮДИНИ
Семченко О. А. ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Ткаченко К. В. МАРГІНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОСТМОДЕРНОМУ ТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ
Фельдман О.Б. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АЛЬТРУЇЗМУ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТА АНТРОПОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВИ
Цибра М. Ф. САМОСТВЕРДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ
Черепанова С. О. КРОС-КУЛЬТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І НОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Яковлева Л. І. ЛЕГІТИМНІСТЬ АКТОРІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР