Перейти до контенту

Зміст

Борінштейн Є. Р. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАБАД-ОДЕСА»: ЛОГІКА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Венгринюк Л.Я. МАРКУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРНІВЦІВ І ТЕРНОПОЛЯ
Ворніков В. І. ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГОДИ
Горенко О.М. АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ УСПІХ» В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Долженков О.О. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Дорожко І.І. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Каменська Т. Г. КОНСТРУКТИВІСТСЬКА ПАРАДИГМА І СУЧАСНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ
Кокорєв А. В. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ, ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК
Коляденко В.А. ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Кондрусєва В.М. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ.
Кримець Л.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ, СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Лісеєнко О. В ЦІННІСНІ ПРИОРІТЕТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Маслов Ю. К КОНЦЕПТ «ВЛАДА» В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Наумкіна С. М. Ткачук Ю. В. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Остапенко І.Г. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Рибка Н.М. ФІЛОСОФСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ В СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО КУРСУ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
Ручкін А. В., ВЗАЄМОДІЯ ФОРМАЛЬНИХ І НЕ ФОРМАЛЬНИХ НАГОРОДНИХ ІНСТИТУТІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ)
Сакун Г.О. СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
Семченко А. А. ІМІДЖ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Симоненко С.П. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Соловйова Н. А. ЗАХІДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЇ В СОЦІОЛОГІЇ МУЗИКИ
Томенчук Х. Б. ПАРЛАМЕНТСЬКА Й УРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Хлівнюк Т. П. МАС-МЕДІА ЯК РЕАЛЬНИЙ І ДІЄВИЙ ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВЛАДОЮ ТА НАРОДОМ
Чернега Т. М., ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД АКСІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ БІОФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МАГІСТРАМ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ»