Перейти до контенту

Зміст

Алаликіна О.М. ІНТЕРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бабіна В. О. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Власенко К. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Долженков О.О.

 

УКРАЇНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА І РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
 

Єфіменко С.А.

 

РАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНСТИТУТІВ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
Закревський В. Є.

 

СУЧАСНИЙ ГУМАНІЗМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ КОНОТАЦІЇ
Лісеєнко О. В.

 

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Малоіван І. Б.

 

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:

ДЕЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІГОР

Мандзій Л.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Мікулінська О.С.

 

СТРАТЕГІЯ КУРИКУЛЯРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІХ ВІДНОСИН
Міталі Л. С.

 

БІНАРНІ ПОГЛЯДИ НА «ЧОЛОВІЧЕ» ТА «ЖІНОЧЕ» В АНТИЧНІЙ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Мілюкова А. О.

 

СПЕЦИФІКА І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ

ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Начев А. П.

 

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

В АКСІОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Олійник М. О.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Русяєва М. В.

 

ТРАГЕДІЙНА СЕМАНТИКА В ТВОРЧОСТІ К. МОНТЕВЕРДІ: МУЗИЧНО-РИТОРИЧНІ ФІГУРИ
Семченко О. А.

 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМІДЖЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Сокур О.В.

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ
Титов П. Б.

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Ханстантинов В.О.

 

ПЛЮРАЛІСТИЧНЕ ЖИТТЄРОЗУМІННЯ ЯК КОГНІТИВНЕ ПІДГРУНТЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Черопіта Т. Н.

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ

ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Шаталюк С. Д

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

2-3 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ (ДОДАТОК)

Гадомська Ю. П.

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
Семитоцкая В. П.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУ ВРЕМЕНИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Старовойтова І. І.

 

«ГУМАНІСТИЧНІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕАЛИ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ»
Тодорова С. М.

 

ПРО ЗНАЧИМІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ

 

Третяк В. В.

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Ушакова К.В.

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ
Ушакова Ю.А.

 

МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМА СМЕНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ
Ханжи В. Б.

 

СТРЕЛЫ АНТРОПНОГО ВРЕМЕНИ:ФИЗИЧЕСКИЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Цибра М. Ф.

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Шестопал Т. П.

 

УКРАИНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ И ПАССИОНАРНОСТЬ:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Шилина Н. Е.

 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Юшкевич Ю. С.

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ