Перейти до контенту

Випуск №2

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Трофименко Т.Г.  ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Зайцев А. С.  УРОКИ И ПАРАДОКСЫ ПЕРВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Надыбский Н.И., Надыбская О.Я.  ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
Окорокова В.В.  «АКТИВНИЙ СОЦІУМ» ЯК КОМУНІТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА А. ЕТЦИОНІ 
Пальчинська М. В. ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Федоренко Ю.Ц.  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ СИМВОЛІЗМУ В ЗОБРАЖЕННЯХ ДРАКОНІВ ЗАСОБАМИ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Атаманюк З.М. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА НАУКА В УКРАЇНІ 
Заварова Н.В., Орленко І.М., Солнцева О.А.  СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кот К.С.  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ