Перейти до контенту

Випуск №3

Ананьева Елена Павловна СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Антонов Олег Володимирович РОЛЬ ТА МІСЦЕ СВОБОДИ У ВЗАЄМИНАХ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ
ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ
Атаманюк Зоя Миколаївна МОТИВ СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Барна Наталія Віталіївна ЕСТЕТИЧНІ ІНГРЕДІЄНТИ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК
СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ
Бубняк Соломія Михайлівна ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРИТАЦІЯ КОНЦЕПТУ “СОЦІАЛЬНЕ
САМОПОЧУТТЯ” В СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
Виноградов Алексей Владимирович ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
Вишневский Михаил Иванович СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ ПЕДАГОГА-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦЯ
Добридень Оксана Володимирівна ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
WELLNESS-ТЕХНОЛОГІЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Іванова НаталіяВолодимирівна ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ В ПРОСТОРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Комаха Лариса Григорівна ІНТЕГРАЦІЯ КОГНІТИВНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
АСПЕКТІВ НАУКИ В АРГУМЕНТАХ С.ТУЛМІНА
Кондрусєва Валентина Михайлівна ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Лазарева Алла Олексіївна НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Mysyk Iryna Georgievna PECULIARITIES OF THE COMMUNICATIVE-PRAGMATIC APPROACH
APPLICATION TO THE STUDY OF LANGUAGE OBJECTS
Нерубасская Алла Александровна ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ
Пальчинська Маріанна Вікторівна ВІРТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЕКТИ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Паскалова Марина Ігнатівна ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Савусін Микола Петрович ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ НА БАЗІ
НЕГЕНТРОПІЙНОЇ МІРИ РІЗНОМАНІТНОСТІ
Скловський Ігор Зіновійович УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ У ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
Ушакова Юлия Александровна ФЕНОМЕН МОДИ І ЙОГО ІНТЕРПТЕТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ
ГУМАНІТАРИСТИЦІ
Халапсис Алексей Владиславович МІСЬКІ СМИСЛИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Цибра Микола Федорович УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ
Чуйкова Олена Володимирівна МЕХАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ДЕКАРТА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ У ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ
ПІДХОДІ. «Я НЕ МИСЛЮ…» ЯК КРИТЕРІЙ СМЕРТІ ОСОБИСТОСТІ
Боринштейн Евгений Руславович РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ Е.П. АНАНЬЕВОЙ «CТРУКТУРА
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА»