Перейти до контенту

ЗМІСТ

Атаманюк З. М. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Борінштейн  Є.Р.  РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У ТРАНСФОРМАЦІЯХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Добролюбський А. О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ДІЛЬТЕЯ
Кузьмичёва О.А. ПОЗНАЮЩИЙ СУБЪЕКТ В НАУКЕ
Егоров В. В. ЛОББИЗМ В УКРАИНЕ: СПЕЦИФИКА ЯВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Кадієвська І. А. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Гедікова Наталя Пилипівна ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Кадук Н. И. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ
Кислова О. Н. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОЦИОЛОГИИ:

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ИЛИ ДАНЬ МОДЕ?

Ковадло Н. П. ПАРАДИГМАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ: ДІАЛЕКТИКА «ТРАДИЦІЇ» ТА «СУЧАСНОСТІ»