Перейти до контенту

ЗМІСТ

Атаманюк Зоя Миколаївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ФЕНОМЕНА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Гедікова Наталя Пилипівна ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Добролюбський Андрій Олегович O TEMPORA! O MORES! (О НРАВАХ ЖИТЕЛЕЙ «МЕСТНОСТИ, ЗАНИМАЕМОЙ ОДЕССОЙ» В АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА)
Долженков Олег Олександрович СОЦІАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛІТНИХ ГРУП УКРАЇНИ
Літінська Надія Вікторівна НОВІ КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ МОДЕРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Савусин Николай Павлович ОБОБЩЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛИКАТИЙ В РАСШИРЕННОМ ЯЗЫКЕ ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ (ЯТО)
Сайфудінова Олена Валеріївна ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Родян Марія Володимирівна РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ
Рубський Вячеслав Миколайович СЕНС ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ
Соколова Оксана Василівна «СОЦІАЛЬНИЙ МІФ: АКСІОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»