Перейти до контенту

Зміст

Філософія
Ананьева Елена Павловна РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ФАКТОР ПРОГРЕССА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Аксьонова В. І. УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ, ЯК ФЕНОМЕН ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА
Атаманюк Зоя Миколаївна ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ Г. С. СКОВОРОДИ
Бойко Анжела Іванівна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА В СФЕРІ ОСВІТИ.
Боринштейн Євген Руславович ЦІННІСНІ ПІДВАЛИНИ СУЧАСНОГО ІУДАЇЗМУ: ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ГУМАНІЗМУ
Боринштейн Євген Руславович, Єфіменко С. А. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Іванова Оксана Станіславівна ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС
Krymets L.V. FORMATION OF AXIOLOGICAL FOUNDATIONS IN MODERN SOCIO-ECONOMIC SPACE
Нівня Ганна Олександрівна ІНІЦІАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Лопуга Ореста Іванівна ПРОБЛЕМА МОРАЛІ І ГУМАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
Борінштейн Є. Р., Остапенко І. Г. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
Остапова В.В. СОЦІАЛЬНИЙ ЕСКАПІЗМ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Пальчинская Мар’яна Володимирiвна ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Погорелова О.О., Подгорна О. ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ'Я ЯК РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ: ДОСВІД КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
Полибза Елена АГРЕСІЯ ТА НАСИЛЛЯ У ЗМІ
Полторак Володимир Абрамович СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНІЙ, МЕДИЧНІЙ, КУЛЬТУРНІЙ, ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ, ДОБРОЧИННІЙ, ІДЕОЛОГІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Савусін М. П. ЕНТРОПІЙНО-НЕГЕНТРОПІЙНІ МІРИ ПРОСТОТИ-СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ
Сайфудинова Е. В. ІНТЕРГЕНЕРАЦІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ  ОСЛІДЖЕННЯХ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тимохов Олександр ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ
Федорова Наталія Михайлівна ПРОБЛЕМИ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович ЦИВІЛІЗАЦІЙНА КОНФІГУРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ЯК МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА
Чекан Н. І. МЕТАФОРА В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ
Політологія
Осипова Светлана Анатольевна ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
Палінчак Микола Михайлович, Лешанич Мирослав Михайлович АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВІНІ ВІДНОСИНИ»
Пальшков К. Є. КОНСЕРВАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ЛИТВІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ.
Шевченко Cвітлана Альбертівна РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ