Перейти до контенту

Зміст

Борінштейн Євген Руславович ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ
Бельский В.Ю. К.Д.УШИНСЬКИЙ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В РОСІЇ
Блінцова Вікторія Олегівна СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ
Борінштейн Євген Руславович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ЯВИЩЕ
Ворніков Віктор Іванович СОЦІАЛЬНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТА КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА
Добридень Оксана Володимирівна ЗДОРОВЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ:ПРОБЛЕМИ ПРОТИСТОЯННЯ
Доброва Марія Павлівна КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЕКТУ МОДЕРНУ
Іванова Оксана Станіславівна НОВА ФІЛОСОФІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ: ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Каранфілова Олена Володимирівна ДІАЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Католик Ярослав Богданович ВИБОРЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Кримець Людмила Володимирівна ОНТОЛОГІЯ ВЛАДИ У ДИСКУРСІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Кройтор Артем Вікторович РОЛЬ ВИБОРІВ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Куценко Вікторія Юріївна ТРАКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В НЕОПАТРИСТИЦІ
Лар’яновський Ігор Сергійович ІНТЕГРАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЦІННОСТІ
Михайлова Вікторія Леонідівна РІВНОСУБ’ЄКТНИЙ ДИСКУРС ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА
Наумкіна Світлана Михайлівна ДИХОТОМІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Осипова Світлана Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ ТА ІНШИХ ФОРМ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ НЕВИЗНАНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
Палазова Тетяна Михайлівна ПОЛІТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Санченко Сергій Петрович ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ
Соколова Оксана Миколаївна ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА : ІСТОРІЯ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Терещенко Ганна Олександрівна ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Устич Сергій Іванович СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТРАНСКОРДОННИХ СИСТЕМ
Федорів Христина Іванівна ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Ханстантинов Віталій Володимирович АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ
 Яковенко Андрій Вячеславович СМИСЛИ ЛЮБОВІ У СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ГЛОБАЛІЗУЄТЬСЯ: ІДЕАЛЬНІ УСТАНОВКИ Й РЕАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ УМОВИ